Uncategorized

How to download Power BI on each platform

When it comes to Data Analytics Tools, there are some well-known names such as Tableau, Exel, Python, SAC, and FineReport… And obviously, we can not help mentioning Power Bi app from Microsoft.  Officially launched in 2013, Power BI has been proving its “world’s most powerful data analytics tool” status. Have you ever used Power BI, […]

Bản tin New Ocean Giải pháp E-Form Uncategorized

Bước đột phá cho công nghệ bán dẫn khi trải nghiệm gói FASF

SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH NGÀNH CÔNG NGHỆ BÁN DẪN: Công nghệ bán dẫn có cần thiết trong thời đại 4.0 hiện nay? Nhu cầu về một cuộc sống hiện đại, tiện nghi của con người ngày càng cao. Các thiết bị điện tử thông minh từ điện thoại, máy tính, quạt gió, máy lạnh […]