Bản tin New Ocean Giải pháp E-Form Uncategorized

Bước đột phá cho công nghệ bán dẫn khi trải nghiệm gói FASF

SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH NGÀNH CÔNG NGHỆ BÁN DẪN: Công nghệ bán dẫn có cần thiết trong thời đại 4.0 hiện nay? Nhu cầu về một cuộc sống hiện đại, tiện nghi của con người ngày càng cao. Các thiết bị điện tử thông minh từ điện thoại, máy tính, quạt gió, máy lạnh […]

Monitoring system

Monitoring system và triển khai Prometheus & Grafana giám sát Windows Server

Vào một ngày đẹp trời, mình nhận được một yêu cầu từ phía anh Sếp với một nội dung rất đơn giản “giúp anh setup một Monitoring system có khả năng theo dõi, giám sát hệ thống nhằm đánh giá độ ổn định, và cảnh báo sớm khi gặp sự cố”. Khi nhận được yêu cầu mình […]

Uncategorized

Thành lập, tổ chức, và quản lý data team, Quản lý data cho doanh nghiệp của bạn  

Key positions in a data analytics team  Although the team structure depends on the size of an organization and how that organization uses data, most data pools include three key roles: data scientist, data engineer, and data analyst. Other advanced positions, such as management, may also be relevant. Here’s a look at these important roles. […]

Uncategorized

7 công cụ phân tích dữ liệu hàng đầu cho các doanh nghiệp hiện nay

TOP 7 LEADING DATA ANALYTICS TOOLS TODAY:  ⭐ Python   ⭐ R  ⭐ SAS  ⭐ Microsoft Excel   ⭐ Microsoft Power BI  ⭐ Tableau  ⭐ Apache Spark  Python Python was originally designed as an object-oriented programming language for software and web development and later advanced for data science. Python is one of the fastest growing programming languages […]

Uncategorized

3 lợi ích to lớn mà kinh doanh định hướng dữ liệu mang lại cho doanh nghiệp.

WHAT IS DATA-DRIVEN BUSINESS: Data-driven simply means applying or building a strategy based on the available data at hand.   Data-driven business means business use a strategic process that leverages insights from data (including data collection, mining, management, and processing) to identify new business opportunities, provide better customer service, grow sales, improve company performance, and more. […]

  • 1
  • 2