Bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay

5/5

Vietnam’s economy was on a pretty good track until 2019 when the Covid-19 pandemic started to break out. Two years since then, the global economy in general and Vietnam’s economy in particular have suffered a lot of negative impacts as a result of the epidemic. Failure and success, capital loss and profit are always two extremes that coexist in business. Leaders must grasp the changes of the actual situation as well as have future judgments to orient the development path for their business. In which the application of technology is a wise solution.

The IT industry is characterized by rapid movement and constant updates. Therefore, every year, the manufacturing industry contributes to the country’s GDP a significant amount. In the past few weeks, when the Covid-19 pandemic caused many industries to struggle, IT – Telecommunications still contributed to the country’s GDP tens of billions of dong. Enterprises need to promote the understanding and application of IT in production management, optimize unnecessary work, thereby saving human and material resources. These smart management solution is always the way that the leader controls his business. Optimizing the management process will create a good premise for the production process, thereby improving productivity and product quality.

Giải pháp quản lý trong thời đại chuyển đổi số

Digital form . Souce: nois.vn

How to “manage” properly and create productivity is always a top concern of leaders. From human resource management, personnel quality to production process management… If the management step is performed effectively, the tasks and tasks of each employee and department will be properly and guaranteed. maintain the pace of labor value creation. However, looking at the current context of Vietnam’s economy, it can be seen that management in general and production process management in particular are still quite traditional. We do not deny the role of traditional forms of management, but life is a constant movement, if you and your business do not have a plan to change to fit the new era, you who will be left behind the strong and rapid development of information technology

Papers and Excel files are “characteristics” of the traditional form of management. All working data from factories, warehouses to volume, weight, volume of input materials or output products are shown on documents, papers, manual forms… And of course after Once these data are approved, new data entry staff can update the information to the Excel file. This process has many risks and inadequacies, especially when digital transformation is more and more popular, it is not difficult to recognize the problem that exists in your business. Errors in data entry lead to loss of input materials, output products… directly affecting the company’s revenue. Besides, the fees paid for data entry staff as well as accompanying stationery are not small.

Giải pháp quản lý trong thời đại chuyển đổi số. Ảnh: nois.vn

In Vietnam, the rate of enterprises and companies applying modern technology and digital transformation is not high. One of the main reasons leading to this situation is that the price, cost as well as the quality of human resources of enterprises are not enough to meet the transformation process. So where is management solutionthe most optimal in the present time, can solve the worries about cost and human resources but still ensure outstanding efficiency? That is Factory Smart Forms & Checklists (FASF) from New Ocean Information System (NOIS). Management solution This system integrates many functions for management from factory production to office control, from field operators to management levels. It can be said that, with long-term experience in the field of software and technology solutions, NOIS has brought a miniature digital transformation “super product” with what is minimalist, optimal and modern for businesses. .

Factory Smart Forms & Checklists (FASF)

Factory Smart Forms & Checklists was developed by New Ocean Information System based on the need to change the traditional management form of enterprises. The core application of Azure cloud computing platform with an easy-to-use interface, does not take too much time for business personnel to familiarize themselves with and use the FASF solution. Let’s take a look at what FASF brings to your business!

Eliminate manual paperwork and documents. Traditional working methods have formed a rut in production management. After collecting information, the data will be stored in papers, vouchers or Excel files… The data entry process has a lot of potential for erroneous information due to human mistakes. Using Factory Smart Forms & Checklists throughout the production management process will minimize the possibility of mistakes

Management solutions. Souce: nois.vn
Giải pháp quản lý trong thời đại chuyển đổi số. Ảnh: nois.vn

Chi phí dành cho văn phòng phẩm như giấy, bút, mực in, ghim bấm… phục vụ quá trình ghi chép, nhập liệu là rất lớn. Bên cạnh đó còn là chi phí chi trả cho đội ngũ nhân viên nhập liệu, mặt bằng lưu trữ. Sử dụng FASF sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được các khoản chi phí này. Điều quan trọng nhất hướng đến cuối cùng ở đây là tiết kiệm thời gian và giảm bớt khối lượng công việc.

Routine work process, problem reporting goes through many stages, is time consuming and sometimes “sorry” is not accurate. The daily workload of operators, managers and operators is huge. Using FASF eliminates a large amount of unnecessary workload and saves 80% to 90% of time for operators, approvers, managers and operators…

Digital checklist trend in the future. Souce: nois.vn
Digital checklist trend in the future. Souce: nois.vn
Management solutions. Souce: nois.vn

With traditional working methods, information and data are prone to “rotation”, after entering data, in fact, production has new parameters. FASF helps operators update information quickly and accurately. At the same time, you can access the data you need on a real-time basis to help you get things done quickly or make important decisions urgently.

Từ những số liệu thể hiện trên bảng biểu FASF, bạn có thể sử dụng số liệu có sẵn để trực quan hóa, phân tích ưu, nhược, điểm làm được, điểm chưa làm được trong quá trình sản xuất. Từ đó đưa ra các kế hoạch nhằm cải thiện quy trình sản xuất hướng đến đạt hiệu quả tối ưu trong hoạt động kinh doanh.

Giải pháp quản lý trong thời đại chuyển đổi số. Ảnh: nois.vn
Giải pháp quản lý trong thời đại chuyển đổi số. Ảnh: nois.vn

Người điều hành dễ dàng phân quyền truy cập cho nhân viên điều hành hoặc nhân viên liên quan theo đầu công việc truy cập đúng vào trường dữ liệu cần thiết. Đảm bảo quá trình bảo mật thông tin, nhà điều hành kiểm soát dữ liệu và các danh sách kiểm tra liên quan.

Tất cả dữ liệu và danh sách kiểm tra sẽ được lưu trên một máy chủ nhất định. Bạn có thể tìm kiếm các trường thông tin theo nhu cầu như ngày, tháng, loại dữ liệu, người gửi… Độ ổn định và tính chính xác gần như tuyệt đối.

Giải pháp quản lý trong thời đại chuyển đổi số. Ảnh: nois.vn

Không cần phải di chuyển trực tiếp đến nhà máy, bạn chỉ cần ngồi tại văn phòng cùng với chiếc điện thoại hoặc máy tính là đã có thể truy cập vào FASF theo dõi quá trình vận hành sản xuất. Bất kỳ thời gian và địa điểm nào, nhà điều hành cũng nắm bắt được tiến độ công việc. Các báo cáo được cập nhật hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

From the operator’s point of view, the processes, stages, and production data are clearly and scientifically shown on the Factory Smart Forms & Checklists user interface. This helps managers and operators to visually observe the overall picture and have better control.

Kết

Bức tranh toàn cảnh của nền sản xuất tại Việt Nam và các hình thức quản lý sản xuất nhìn chung vẫn còn nhiều bất cập và khá truyền thống. Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu ở thời điểm hiện tại và trong tương lai gần. Doanh nghiệp cần nắm bắt thời điểm để thực hiện chuyển đổi càng nhanh càng tốt. Tiền bạc và lợi nhuận của doanh nghiệp cần đầu tư sinh lời chứ không phải chi tiêu cho những công việc đã có phương hướng giải quyết tối ưu hơn. Dù sớm, dù muộn; việc hội nhập vào môi trường công nghệ là điều không thể tránh khỏi. Vậy tại sao chúng ta lại xem xem thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng nổ là khó khăn mà không phải là cơ hội. Hãy tận dụng chính khoản thời gian khủng hoảng này để ứng dụng những điều mới và “tương lai mới” sẽ được mở ra với doanh nghiệp của các bạn.

Loại bỏ các thao tác thủ tục giấy tờ, chứng từ thủ công.

Chi phí dành cho văn phòng phẩm như giấy, bút, mực in, ghim bấm… phục vụ quá trình ghi chép, nhập liệu giảm rõ tệt.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Quản lý từ xa

Factory Smart Forms & Checklists được New Ocean Information System phát triển dựa trên nhu cầu thay đổi hình thức quản lý truyền thống của doanh nghiệp. Ứng dụng nền tảng cốt lõi điện toán đám mây Azure cùng giao diện làm việc dễ dàng sử dụng, không mất quá nhiều thời gian để nhân sự doanh nghiệp làm quen và sử dụng giải pháp FASF. Cùng điểm qua những gì mà FASF mang lại cho doanh nghiệp của bạn nhé!