Thực trạng nền kinh tế Việt Nam và hướng đi giai đoạn hậu Covid-19

5/5

2019 – 2021 is a period when the global economy in general and Vietnam’s economy in particular are subject to profound changes due to the Covid-19 pandemic. In general, our country’s economic development slowed down; manufactured goods decreased significantly, export trade between regions and countries was limited. The declining growth rate requires leaders to soon take advantage of time, shaping the next direction for businesses in the post-Covid-19 period. We are not negating the sustained efforts of businesses to help the economy through the pandemic. But in order to bring Vietnam’s economy back to the time before the epidemic broke out, continue to develop and reach the world, this is the time when businesses need to find new ways, new ways of doing business. Production solutions new to optimize work, cut unnecessary costs, maximize savings and invest in the right place

production solutions. Souce: nois.vn
production solutions. Souce: nois.vn
production solution. Souce: nois.vn
production solution. Souce: nois.vn

 According to a report from the General Statistics Office, in the first nine months of 2021, up to 90.3 thousand businesses withdrew from the market, an increase of 15.3% compared to 2020. Meanwhile, the number of businesses registered for business only 85.5 thousand enterprises, down 13.6% compared to 2021. According to such a momentum, how many businesses will withdraw in the last 3 months of 2021, according to you in the last 3 months of 2021, Vietnam’s economy out of the market? The big problem is “How do you make your business not in those numbers?”

Change production solution sexactly what we need at this point. After Covid-19, reshaping businesses in the direction of applying information technology, digital transformation … is a form that many units are aiming for. However, how to transform, how to digitize for sustainable development of businesses is the most important factor. Do not rush to change without understanding digitization, your business is easy to fall into a “baggy shirt” at any time, then finding the direction will become more difficult.

🛡 Giải pháp sản xuất tối ưu - Chuyển đổi số

89%

So what is digital transformation that is considered a “new direction” for businesses? The 21st century is the century of Industry 4.0. Industry applies modern technology extensively. While countries around the world have grasped this trend and carried out the transformation early, in Vietnam the number of businesses and factories implementing digital transformation is still very low. The Covid-19 pandemic serves as a wake-up call for all of us, let’s look at the time when the new epidemic broke out and the 4th wave peaked to see the difference. At the beginning of the epidemic, at the time of social isolation, all economic, cultural, social, educational activities… seemed to stop. After nearly two years since that time, the 4th wave of epidemics that started after the holiday of April 30 – May 1 only made us flinch in the early days. After that, We have quickly adapted to the circumstances by using modern technology in our lives. Technology, digital transformation bring closer the gap between people and people, industry and industry, production and consumption… The fields that are currently applying digital transformation very successfully can include:

🌟 Bên cạnh y tế thực địa, hệ thống sử dụng phần mềm chăm sóc bệnh nhân F0 từ xa cũng được vận hành. Điển hình có thể kể tới Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành cùng phần mềm Callio và Gapowork…

🌟 Trong học tập, giáo dục và làm việc các nền tảng trực tuyến phát huy tối đa tiềm năng của mình như Zoom, GG Meet, M. Teams…

🌟 In economic production; Many businesses have boldly invested in automatic operation, simplified workflow, digital transformation, modern IT application…

🌟 And there are many other fields that are applying modern information technology such as transportation, traffic, online shopping, social and cultural promotion…

giải pháp sản xuất dành cho doanh nghiệp. Ảnh: nois.vn
giải pháp sản xuất dành cho doanh nghiệp. Ảnh: nois.vn

Tóm lại chuyển đổi số là quá trình ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, các nền tảng điện toán đám mây, dữ liệu… vào mọi hoạt động sản xuất, quản lý của doanh nghiệp với mục đích cuối cùng đem lại hiệu quả sản xuất, tăng doanh thu lợi nhuận và tự động hóa. Đây chính xác là giải pháp sản xuất tối ưu cho doanh nghiệp ở cả thời điểm hiện tại và xa hơn trong tương lai khi đại dịch Covid-19 không còn là thức thách của xã hội.

You catch the production solution sas well as the meaning of digital transformation, but have not found an appropriate service provider? Don’t worry, New Ocean Information System (NOIS) will help you. NOIS converges all the necessary and sufficient conditions to help businesses quickly integrate into the trend of automation and digital transformation. With more than 12 years of experience and quality staff, NOIS is confident to be a reputable unit providing:

🌟 Giải pháp phần mềm dựa trên nền tảng điện toán đám mây Azure.

🌟 Chuyển đổi kỹ thuật số trong sản xuất

🌟 Dịch vụ gia công phần mềm Công nghệ thông tin.

Using the main resource is the Azure cloud computing platform, New Ocean IS receives full support from its Microsoft partner. The solutions built by NOIS always promote practicality and suitable applications for each business. Among many projects implemented, Factory Smart Forms & Checklists is a project with a solution package to support businesses integrating many processes, eliminating unnecessary stages, production solutions and optimal management. It can be said that with the mission of bringing digital transformation closer to businesses, Factory Smart Forms & Checklists is the most powerful “wings” with the most preeminent features.

🛡 Factory Smart Form & Checklist (FASF) chuyển đổi số trong sản xuất như thế nào?

Surely when you follow the article here, you are wondering how Factory Smart Forms & Checklists (FASF) has implemented digital transformation in production, right? Let’s find out now.

 
🌟 Truyền thống
🌟 Chuyển đổi số cùng FASF

🏅 Giai đoạn trước sản xuất

☀️ Chuẩn bị kho bãi: địa điểm, quy mô, sức chứa kho bãi sẽ được kiểm tra và ghi vào các văn bản giấy tờ, sau đó nhập liệu lên file Excel.

☀️ Input of production materials: volume, weight, volume … input materials are stored in documents and then entered into Excel.

☀️ Kiểm tra máy móc sản xuất: đối chiếu các văn bản giấy tờ giữa kỳ trước và kỳ sau, khó khăn trong việc nắm bắt thông số kỹ thuật của máy móc cũng như thời gian bảo dưỡng.

☀️ Chuẩn bị kho bãi: mọi thông tin liên quan đến kho bãi đã được lưu trữ vào phần mềm FASF. Bạn chỉ cần mở phần mềm và đối chiếu các thông số. Nếu có gì đổi mới hãy tiến hành cập nhật thêm.

☀️ Đầu vào nguyên liệu sản xuất: chỉ bằng một vào thao tác đơn giản tất cả thông tin cần thiết đều nằm trong FASF. Quá trình kiểm tra và kiểm soát trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

☀️ Kiểm tra máy móc sản xuất: Bạn chỉ cần sử dụng một thiết bị điện tử thông minh để quét mã QR đã được tích hợp trên máy móc sản xuất. Những thông tin cần thiết sẽ hiện ra ngay lập tức.

🏅 Giai đoạn trong sản xuất

☀️ Vấn đề downtime: downtime diễn ra bất ngờ, phải mất một khoản thời gian để nhân viên sửa chữa cũng như các cấp quản lý nắm được thông tin.

☀️ Năng suất của máy móc sản xuất: muốn biết được máy móc đang sản xuất đúng theo năng suất hay không, bạn cần phải tìm lại các thông số kỹ thuật của máy cũng như năng suất sản xuất trong những đợt chạy hành trước kia.

☀️ Downtime problem: when downtime occurs, repairmen and operators immediately receive information through the Factory Smart Forms & Checklists system (specifically here is email). In the meantime, technicians and operators can rely on the error library built into FAS.

☀️ Năng suất của máy móc sản xuất: cũng giống như quá trình kiểm tra máy móc sản xuất, bạn chỉ cần quét mã QR và tất cả những thông tin cần thiết sẽ hiện ra.

🏅 Giai đoạn sau sản xuất

☀️ Hàng hóa xuất kho: số lượng, thông tin được ghi lại trên các biểu mẫu, form giấy sau đó đẩy lên lưu trữ trên file Excel.

☀️ Hàng hóa tồn dư, thất thoát: quá trình kiểm tra, kiểm đếm diễn ra thủ công. Đôi khi việc làm này không mang lại hiệu quả, số lượng hàng hóa tồn dư không biết là bao nhiêu cũng như không nắm bắt được số lượng sản phẩm thất thoát.

☀️ Hàng hóa xuất kho: ngay từ giai đoạn sản xuất, kết quả của quá trình sản xuất đã được lưu trữ trên FASF. Sau khi tiến hành xuất kho hàng hóa, các thông số mới nhất cũng sẽ nhanh chóng được cập nhật lên hệ thống.

☀️ Hàng hóa tồn dư, thất thoát: như đã nói ở trên, các thông số hàng hóa được lưu trữ song song với từng giai đoạn. Bạn chỉ cần kiểm tra để biết được hàng hóa đang tồn bao nhiêu trong kho và có thất thoát hay không.

🛡 Kết

Giải pháp sản xuất đến từ New Ocean Information System đã mang đến cho doanh nghiệp một không gian chuyển đổi số chuyên nghiệp và hoàn hảo. Nhìn vào features that Factory Smart Forms & Checklists has been doing, it can be seen that this is an optimal cost-effective solution package, integrating many tasks into one software to create a unified workflow. This benefits both the production process and the leader’s progress tracking.