Monitoring system

Monitoring system và triển khai Prometheus & Grafana giám sát Windows Server

Vào một ngày đẹp trời, mình nhận được một yêu cầu từ phía anh Sếp với một nội dung rất đơn giản “giúp anh setup một Monitoring system có khả năng theo dõi, giám sát hệ thống nhằm đánh giá độ ổn định, và cảnh báo sớm khi gặp sự cố”. Khi nhận được yêu cầu mình […]