Technical Knowledge
Power-Bi-Souce-nois.vn

What is Power BI? – Outstanding features of Power BI

5/5

bởi Microsoft. is the world’s leading technology corporation with top-notch technology products that you and your business should not miss. In the office application segment; Word, Excel, and PowerPoint have become very familiar names, covered all over the world. Not stopping there, in 2013, Microsoft continued to research and develop and released a new super product called Power BI.

Power BI là gì?

In Microsoft’s diverse ecosystem, Power BI is a technology product in the office application segment born in 2013. Specifically, Power BI belongs to the business intelligence group, also known as Business Intelligence…

So Power BI là gì? Power BI was researched and developed to help users analyze, visualize, simplify and improve the quality of using data from various sources. Thereby creating a basis in the reporting process, the results, and having an important influence on the final decision of the user. Financial reports, and sales charts… are the most specific examples of how Power BI has “changed” people’s lives.

Bên cạnh câu hỏi Power BI là gìcó thể sử dụng trên những nền tảng nào cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm. Đa dạng nền tảng mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng luôn là tiêu chí được Microsoft đề cao và Power BI cũng vậy. Hiện nay bạn có thể sử dụng công cụ phân tích này trên năm nền tảng là app, phần mềm, website, điện thoại và máy tính. Power BI cho phép người dùng thao tác an toàn và có độ bảo mật rất cao.

Components of Power BI. Souce: nois.vn
Components of Power BI. Souce: nois.vn

Trải nghiệm phiên bản dùng thử

Các thành phần chính của Power BI

To get the most out of this app’s functionality, you need to know the key components of Power BI. With each component, the user can perform a certain function toward the most efficient data result.

Components of Power BI. Souce: nois.vn
Components of Power BI. Souce: nois.vn
 • Power Pivot: Thành phần đặc trưng giúp phân tích thông tin dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, lập mô hình dữ liệu. Kết quả hiển thị dưới dạng bảng bộ nhớ.
 • Power Query: Thành phần quan trọng hỗ trợ người dùng tự động hóa quá trình nhập, chuyển đổi, tổng hợp hoặc xóa dữ liệu.
 • Power View: Thành phần thực hiện trực quan hóa dữ liệu. Dữ liệu sẽ được thể hiện dưới dạng đồ thị, biểu đồ, bản đồ hoặc các hình ảnh khác mang tính trực quan rất cao.
 • Power Map: Thành phần trực quan hóa dữ liệu dưới dạng không gian hình học 3D.
 • Power Q&A: Question answering component. Through simple questions done with Power BI, you can fully discover the limitless “potential” that data has to offer.

Power BI có thể kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, đặc biệt là trong môi môi trường Destop. Để thực hiện thao tác này, bạn cần truy cập vào tab Home, một cửa sổ sẽ được đẩy xuống, lúc này hãy chọn nguồn dữ liệu bạn đang cần nhé. Cụ thể, Power BI cho phép người dùng kết nối thông tin dữ liệu từ 6 nguồn chính dưới đây:

 • Available data files in the machine: Excel, Folder, PDF, XML…
 • Database: SQL Server database, SQL Server Analysis Services database, MySQL database, IBM Db2 database, SAP Business Warehouse Application Server, Essbase, BI Connector…
 • Các nguồn dữ liệu đến từ Power Platform: Power BI datasets, Power BI dataflows, Microsoft Dataverse, Power Platform dataflows (Beta).
 • Data sources come from Azure: Azure SQL Database, Azure Data Lake Storage Gen1, Azure Analysis Services database, Azure Database for PostgreSQL, Azure Blob Storage, Azure Data Explorer (Kusto), Azure HDInsight (HDFS), Azure Cosmos DB, HDInsight Interactive Query, Azure Time Series Insights (Beta)…
 • Data sources come from Online Service: SharePoint Online List, Microsoft Exchange Online, Dynamics 365 (online), Microsoft Azure Consumption Insights (Beta), Azure DevOps (Boards only), Azure DevOps Server (Boards only), GitHub (Beta), LinkedIn Sales Navigator (Beta)…
 • Nguồn dữ liệu khác: Web, SharePoint list, Information Grid (Beta), Jamf Pro (Beta), MicroStrategy for Power BI, Paxata, Anaplan Connector v1.0 (Beta), Starburst Enterprise Presto (Beta), Blank Query…
Power-Bi-Souce-nois.vn
Power Bi. Souce: nois.vn

Những đặc trưng nổi bật của Power BI

Power Bi. Souce: nois.vn
Power Bi. Souce: nois.vn

Power BI and Excel are “brothers” in the same house, but they are always the subject of comparison. Is Power BI better than Excel, can Power BI completely replace Excel… are frequently asked questions around this comparison. However, when viewed from a professional perspective, both Power BI and Excel have their strengths. Power BI and Excel are supporting each other very well. Next, we will find out why Power BI is a tool that you and your business should not miss!

Giao diện làm việc dễ nhớ, dễ dùng

Power BI is designed with an easy-to-remember interface, easy to use but still effective. This is a conspicuous feature with products from Microsoft. In particular, you can customize the application’s information panel to suit your business and work data environment.

Power Bi. Souce: nois.vn
Power Bi. Souce: nois.vn

Tích hợp tối ưu các ứng dụng tạo môi trường làm việc trực quan

Power BI cho phép người dùng tích hợp tối ưu các ứng dụng hoặc dữ liệu đa dạng từ nhiều nguồn khác nhau, từ đó hỗ trợ tốt nhất cho công tác phân tích đưa ra kết quả, báo cáo dữ liệu.

Xuất báo cáo, kết quả phân tích nhanh chóng và an toàn

Dữ liệu và báo cáo sau khi hoàn thành phân tích sẽ được xuất ra một cách dễ dàng. Bạn có thể theo dõi trực tiếp trên màn hình làm việc hoặc in ra bản giấy nhằm phục vụ công việc hiệu quả nhất.

Không giới hạn tốc độ và bộ nhớ

Are users concerned about Power BI will limit working speed and application memory? Don’t worry, thanks to the powerful cloud platform and embedded Power BI, speed and memory issues are easily solved.

Thay đổi dữ liệu nhanh chóng và chính xác

Data collection. Soure: nois.vn
Power Bi. Souce: nois.vn

Constantly changing data information brings new “battles” in business. The quick and accurate capture of information helps your business to stay ahead of the trend in a sustainable way. New data will be accurately and quickly updated by Power BI in the form of graphs and results reports.

Không yêu cầu kỹ thuật chuyên biệt

You don’t need to know too many specialized techniques or high-tech knowledge to be able to use Power BI. Like Word, Excel, or PowerPoint, the language Power BI uses is very close and friendly. With just a few simple steps, you can own an intuitive and detailed report.

Hỗ trợ kết nối dữ liệu nâng cao

Dữ liệu nâng cao từ các nền tảng điện toán đám mây sẽ đuọc hỗ trợ tích hợp vào Power BI. Cụ thể phải kể đến Azure Bot Service (Bot Framework SDK ) hỗ trợ ngôn ngữ CSharp, Node.js; Microsoft Cognitive Services (bao gồm 5 bộ API) hay Cortana.

Power Bi. Souce: nois.vn
Power Bi. Souce: nois.vn

Số lượng, chất lượng và hiệu suất

Dữ liệu được xử lý bằng Power BI sẽ đem đến cho bạn số lượng, chất lượng và hiệu suất đáng mong đợi. Ngôn ngữ công thức DAX sử dụng trong Power BI được tích hợp nhiều hàm, toán tử và các hằng số. Chúng được sử dụng cho một hoặc nhiều biểu thức để thực hiện công việc tính toán và trả trả về tương ứng giá trị. Safe and secure. Power BI’s safety and security are what Microsoft claims. You can safely use and share data with your teammates. Of course, everything is still under your control.

Bạn có đang sử dụng Power BI không?

Are you and your business using Power BI? Whether you are a student, a student, or a working person; Whether your business is small, medium, or large, the need for data analysis always exists. When using Power BI – a tool located in the world’s leading diverse and powerful Microsoft ecosystem, work performance is always guaranteed.

Hopefully, today’s article has helped everyone answer the question of Power BI là gì and also bring a lot of knowledge about the world’s Top data analysis tool. Developing businesses in the digital age, applying information technology is indispensable if you want your business to survive, develop, and break through. Don’t just stop thinking about what Power BI is, apply and act now! New Ocean Information System always accompanies you on the way to the future, bringing Vietnamese businesses closer to the goal of technology and modernization.

Power Bi. Souce: nois.vn
Power Bi. Souce: nois.vn

So Power BI là gì? Power BI was researched and developed to help users analyze, visualize, simplify and improve the quality of using data from various sources. Thereby creating a basis in the reporting process, the results, and having an important influence on the final decision of the user. Financial reports, and sales charts… are the most specific examples of how Power BI has “changed” people’s lives

Power BI and Excel are “brothers” in the same house, but they are always the subject of comparison. Is Power BI better than Excel, can Power BI completely replace Excel… are frequently asked questions around this comparison. However, when viewed from a professional perspective, both Power BI and Excel have their strengths. Power BI and Excel are supporting each other very well. Next, we will find out why Power BI is a tool that you and your business should not miss!

 • Andy Tran

  Managing Director @ NOIS Co., Ltd. | Software Development, Smart Factory Solutions, Azure Cloud and Generative AI

  View all posts

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *